BLTP

line
BLTP: Scientific-Technical Council

Dorokhov Alexander Evgenievich - Chairman
Povolotsky Alexander Markovich - Vice-chairman
Tyurin Nikolay Andreevich - Vice-chairman
Andreev Alexander Vasilievich - Scientific Secretary
Antonenko Nikolai Viktorovich
Arbuzov Andrei Borisovich
Bednyakov Alexander Vadimovich
Brankov Jordan
Vdovin Andrei Ivanovich
Voronov Viktor Vasilievich
Gurjav Ganbold
Hnatic Michal
Jolos Rostislav Vladimirovich
Ershov Sergey Nikolaevich
Efremov Anatoly Vasilievich
Ivanov Mikhail Alexeevich
Isaev Alexey Petrovich
Kazakov Dmitrii Igorevich
Kleinig Wolfgang
Kolganova Elena Alexandrovna
Kotikov Anatoly Vasilievich
Kuzmin Vladimir Alexandrovich
Motovilov Alexander Konstantinovich
Nedelko Sergey Nikolaevich
Nesterenko Vladimir Vitalievich
Osipov Vladimir Andreevich
Plakida Nikolai Maximilianovich
Priezzhev Vyacheslav Borisovich
Sorin Alexander Savelievich
Teryaev Oleg Valerianovich
Filippov Alexander Tikhonovich


[BLTP: Home] [BLTP: About]